Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie

Przetargi zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu Rozwijamy kompetencje zawodowe

Przetargi

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych zwaną dalej „uPzp”, informuje iż wpłynęły zapytania od Wykonawy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia...

czytaj więcej o dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu Rozwijamy kompetencje zawodowe »

Likwidacja barier architektonicznych - remont sali gimnastycznej

Przetargi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zszoi.com.pl Głogów: Likwidacja barier architektonicznych - remont sali gimnastycznej Numer ogłoszenia

czytaj więcej o Likwidacja barier architektonicznych - remont sali gimnastycznej »

Realizacja: IDcom Group Sp. z o.o.