Komunikaty (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o braku zamówień publicznych na dzień 01 stycznia 2017r.

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi informuje, że na dzień 01 stycznia 2017r. nie planuje postępowań o udzielenie zamówień publicznych przekraczających równoważność kwoty 30000 euro.