Komunikaty

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

                                Załącznik Nr 9

                                                                                                                                   do Regulaminu  

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Zespole Szkół  z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie na stanowisko

REFERENT

( nazwa stanowiska pracy)

 

Dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani

Iwona Kozłowska

(imię i nazwisko)

 

Zamieszkała                                                                        Przedmoście

                                                                                  ( miejsce zamieszkania)

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Komisja Rekrutacyjna w wyniku przeprowadzonego naboru wybrała do zatrudnienia Panią Iwonę Kozłowską. Kandydat spełnił wszystkie wymogi formalne, legitymując się wymaganym wykształceniem oraz stażem pracy. Kandydat wykazał się praktyczną  znajomością zasad     i przepisów z zakresu prawa oświatowego i Karty Nauczyciela. Decyzja o zatrudnieniu została podjęta na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

                                     

                                                                                     30.01.2015 r. Jolanta Zawartka

                                                                                     /data, podpis osoby upoważnionej/

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 stycznia 2015 11:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Danuta Pawelec-Stańczak
Ilość wyświetleń: 1010
30 stycznia 2015 11:03 (Danuta Pawelec-Stańczak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)